Image

Nyttig träning som stöder vardagen här hos oss på Kävelykioskis Senior Aktivitets Park!

"Vi kan förkorta vår livstid, inte förlänga den." 

Hälsomotion emeritus professor Ilkka Vuori. 

Kävelykiosken på Facebook!