Image

Nyttig träning som stöder med vardagen här hos oss på Kävelykioskis Senior Aktivitets Park!

Fundera över din vardag med
Kävelykioskens Bo hemma -frågeformulär:

• Svårare att stiga upp från soffan?
• Svårare att sätta på sig skorna?
• Svårare att stiga ut ur bilen?
• Har balansen blivit sämre?
• Har gången blivit osäkrare?
• Har stegbredden ökat när du går?
• Har benens muskelkraft minskat?
• Har din gripkraft minskat?
• Har kroppshållningen blivit krokigare?
• Är din nattsömn mera avbruten än tidigare?

Kundfeedback!

"Trevligt med kompisar!"
"Man blir glad i Kävelykioski!"
"Pigga och glada pensionärer"
"Känslan av att få stöd om motionering"
"Mycket trevligt stämning"
"Att vara tillsammans i stället för att ensam trampa sin cykeln hemma"
"Bra handledning"